Interešu pārstāvniecība

Veicot savu interešu aizstāvību, GRIFS AG pieļauj tikai leģitīmas interešu pārstāvniecības veidu, kas ir argumentētas un pamatotas informācijas un ideju izplatīšana ar mērķi ietekmēt ar likuma pieņemšanu saistītos viedokļus un pamudināt amatpersonas un deputātus rīcībai.

GRIFS AG pauž vienotu nozares viedokli valsts amatpersonām tikai sadarbībā ar Drošības Nozares Kompāniju Asociāciju (DNKA), Latvijas Darba devēju konfederāciju un citām interešu pārstāvniecībām par jautājumiem, kas var ietekmēt personu drošību.

Šobrīd DNKA ir lielākā apsardzes uzņēmumu organizācija, jo DNKA biedri – “SIA GRIFS AG”, “AS G4S Latvia” un SIA “USS Latvia” –pārstāv vairāk nekā ceturto daļu no visiem nozarē strādājošajiem.

“Drošības nozares kompāniju asociācijas” logo

Tiesību aktu projekti, kuru izstrādē GRIFS AG ir ieinteresēts:

  • Apsardzes darbības reģistra izveide, lasīt vairāk šeit.
  • Publisko iepirkuma likuma grozījumu izstrādāšana.
  • Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns.
  • DNKA lūdza Iekšlietu ministriju sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamo grozījumu regulējumā, paredzot pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības iespēju arī personām, kuras ir sekmīgi nokārtojušas pārbaudījumu apsardzes sertifikāta saņemšanai – 08.04.2021. pieņemti attiecīgi grozījumi Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
  • DNKA dalība KP akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei” (par Ventspils brīvostas pārvaldes izveidoto Ostas kontroli).

DNKA parakstītie memorandi:

Mērķis

GRIFS AG interešu pārstāvniecības mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas apsardzes nozares attīstību, kas balstītos uz godīgu un taisnīgu konkurenci, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu.

Paveiktais

Apsardzes nozari pārstāvošās uzņēmēju asociācijas – Drošības Nozares Kompāniju asociācija un Latvijas Drošības biznesa asociācija – parakstīja nodomu protokolu, kurā apliecināja apņemšanos sadarboties ar trešajām pusēm, lai noslēgtu ģenerālvienošanos par minimālo algu līmeni apsardzes nozarē un panāktu izdevīgāko tiesisko regulējumu.

Drošības Nozares Kompāniju Asociācija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādājusi jaunas vadlīnijas apsardzes pakalpojumu iepirkumu veikšanai.

Kustības “DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS” apbalvošanas ceremonijā saņemam pateicības rakstu par kāda īpaši nozīmīga dažādības vadības aspekta īstenošanu un mūsu gadījumā tas ir: “Par inovatīviem risinājumiem darbinieku piesaistē un par atbildības uzņemšanos ēnu ekonomikas mazināšanā apsardzes jomā”.

Kustības “DAŽĀDĪBĀ IR SPĒKS” 2021.gada pateicības raksts “Par inovatīviem risinājumiem darbinieku piesaistē un par atbildības uzņemšanos ēnu ekonomikas mazināšanā apsardzes jomā”

Panākti stingrāki nosacījumi apsardzes pakalpojumu sniegšanas licences iegūšanai, liekot uzņēmumiem veikt pārsertifikāciju.

Parakstīts nodomu protokols ar LDBA par ģenerālvienošanās parakstīšanu, kas nosaka minimālo algu nozarē.

Veikts pētījums par sabiedrības attieksmi pret apsargu profesiju – 60% iedzīvotāju uzticētos apsargiem ārkārtas gadījumos.

Pieteikt pakalpojumu