Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

SIA “GRIFS AG” (turpmāk – GRIFS AG), apstrādājot personas datus ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Ulbrokas iela 42G, Latvija. E-pasts: info@grifsag.lv , tālrunis 67813710.

Šī privātuma politika izskaidro, kā GRIFS AG apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. GRIFS AG Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic GRIFS AG.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

GRIFS AG apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla vadība un uzskaite
 • Grāmatvedības uzskaite
 • Jaunumu izsūtīšana
 • Klientu apkalpošanas procesu nodrošināšana
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršana

Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

GRIFS AG apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana
 • Līguma noslēgšanas vai izpildes mērķim
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt. Jums ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts SIA “GRIFS AG”: Rīgā, Ulbrokas ielā 42G, LV-1021. Iesnieguma formu (F05-01-78) var saņemt, sazinoties ar Biroja vadītāju tālr. 67813710, e-pasts: info@grifsag.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

GRIFS AG glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • GRIFS AG pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • GRIFS AG ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • GRIFS AG ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot GRIFS AG mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc GRIFS AG izmanto sīkdatnes

GRIFS AG izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

Serveris, kurā izvietota GRIFS AG mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir GRIFS AG leģitīmā interese.

GRIFS AG neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc GRIFS AG informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

GRIFS AG mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Ar sīkāku informāciju var iepazīties: www.youronlinechoices.com/lv/

GRIFS AG mājas lapas apmeklētājs var dzēst no sava datora visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā izvēle nesaglabāt sīkdatnes ir manuāli jānorāda katru reizi, kad apmeklējat GRIFS AG interneta vietni, taču šādā gadījumā daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos GRIFS AG var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat GRIFS AG var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus GRIFS AG par Jums apstrādā Jums ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts SIA “GRIFS AG”: Rīgā, Ulbrokas ielā 42G, LV-1021. Iesnieguma formu (F05-01-78) var saņemt sazinoties ar  Biroja vadītāju tālr. 67813710 vai e-pasts: info@grifsag.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem, aizpildot iesniegumu.

Pieprasīto  informāciju var saņemt tikai klātienē GRIFS AG birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kontaktpersona personas par datu apstrādes jautājumiem ir Biroja vadītāja,

Rīga, Ulbrokas iela 42G, tālr. 67813710 vai e-pasts: info@grifsag.lv

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Šis dokuments ir spēkā no 2018. gada 5. jūlija.

GRIFS AG ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē –www.grifsag.lv

Pieteikt pakalpojumu