Aizmiglots attēls ar interjeru

Korporatīvā sociālā atbildība

Drošības kompānija GRIFS AG iestājas par godīgu un caurredzamu uzņēmējdarbību, kas iegulda gan savos darbiniekos, gan apkārtējā vidē un vietējās kopienas attīstībā.

Mūsu mērķis ir veidot tādu uzņēmējdarbību, kas atļauj ilgtspējīgu attīstību, balstītu uz sabiedrības īpašuma aizsardzību un sabiedrības izglītošanu drošības jautājumos.

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos drošības kompānija GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un samazināt vides piesārņojumu.

Tiešā veidā GRIFS AG atbalstam iespējams pieteikties sabiedrības atbalsta programmā , kuras mērķis ir sniegt palīdzību darbinieku ģimenēm un izglītot sabiedrību drošības jautājumos.

GRIFS AG darbojas pēc iekšēji izstrādātas pretkorupcijas programmas, lai novērstu korupcijas iespējamību uzņēmumā, veicinot godprātīgumu, atklātību un atbildību uzņēmumā strādājošajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un piegādātājiem.

Aicinām ikvienu Latvijas uzņēmumu veidot atbildīgu un ilgtspējīgu biznesu!  Lai iegūt objektīvu pārskatu par savu darbību un nepieciešamajiem uzlabojumiem, varat izmantot iespēju veikt bezmaksas — Ilgtspējas indeksa novērtējumu un Atbildīga biznesa novērtējumu.

Korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi

  • Ar publiskām un privātām ierosmēm veicināt vietējās ekonomiskās vides caurspīdīgumu un izaugsmi.
  • Izglītot sabiedrību, kurā mēs strādājam, drošības jautājumos, īpaši koncentrējoties uz jauniešiem un bērniem.
  • Veidot sabiedrību, kura būtu orientēta gan uz savu un sava īpašuma drošību, gan arī citu personu un to īpašuma aizsardzību.
  • Rūpēties par sakārtotu darba vidi un savu darbinieku veselību.
Par Korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem un sabiedrības atbalsta programmu atbildīgs iekšējās un ārējās komunikācijas speciālists

Iniciatīvas

uzņēmums īsteno iniciatīvu “Atbalsts darbiniekiem” un nodrošina darbinieku bērniem skolas materiālus. Attēlā plastilīns, pasteļu krītiņi, akvareļu krāsas, līmes zīmulis u.c.

Atbalsts darbiniekiem

Dažāda vecuma un dzimuma pārstāvji piedalās apspriedē pie apaļā galda

Interešu pārstāvniecība

Bērni skatās uz ekrāna uzņēmuma organizēto izglītojošo pasākumu “Drošības stunda”

Bērnu drošība

Spainis ar izlietotām baterijām iekšā. Uzņēmums domā par vidi un nodod pārstrādei izlietotās baterijas.

Vides politika

Pieteikt pakalpojumu