24.10.2022.
Pateicoties “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusam un dalībai grantu konkursā, GRIFS AG īstenojis virkni pasākumus darbinieku atbalstam un rūpējoties par bērnu drošību

Programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” dalībniekiem 2022. gadā pirmo reizi tika izsludināts grantu konkurss (turpmāk – Konkurss).
Tā ietvaros statusu ieguvušie darba devēji varēja pieteikt savus projektus, lai pretendētu uz finansējumu, kas nepārsniedz 3 000 EUR, ar mērķi ieguldīt to dažādu ģimenei draudzīgu labo prakšu ieviešanai un attīstīšana organizācijā, piemēram, atbalsta pasākumiem darba vietā, vides labiekārtošanai, atbalsta pasākumiem darbiniekiem un viņu ģimenēm, labbūtības iniciatīvām u.tml.

Viens no darba devējiem, kas saņēmis grantu, ir SIA “GRIFS AG”, lai īstenotu projektu “Bērnu stūrīša izveidošana GRIFS AG birojā (Ulbrokas iela 42G, Rīga) un izglītojoša krāsojamā grāmata par bērnu drošību”.

Projekta ietvaros GRIFS AG īstenotie pasākumi:

  • Iekārtots bērnu stūrīti GRIFS AG birojā.
  • Birojā ir pieejamas 4 pārvietojamas zīmēšanas piederumu kastes (somas). Tās var lietot gan bērni, kuri uzturas bērnu stūrīti, gan tās var ērti paņemt tie bērni, kuri vēlas uzturēties pie vecāka kabinetā.
  • Tapusi GRIFS AG krāsojamā grāmata un atmiņas spēle “Ko darīt, ja…” (pieejamas GRIFS AG birojā).
  • Krāsojamā grāmata “Ko darīt, ja…” digitālā formātā pieejama GRIFS AG mājaslapā https://www.grifsag.lv/sociala-atbildiba/bernu-drosiba/
  • GRIFS AG krāsojamā grāmata un atmiņas spēle “Ko darīt, ja…” pieejama Latvijas Nacionālā bibliotēkā.

Par Korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem un sabiedrības atbalsta programmu atbildīga GRIFS AG iekšējās un ārējās komunikācijas speciālistē. Kontaktinformācija saziņai:

Bērnu stūrītis GRIFS AG birojā

Pieteikt pakalpojumu