Pieteikšanās sabiedrības atbalsta programmai

GRIFS AG ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuram svarīgi ne tikai sniegt kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, bet arī rūpēties par vietējo kopienu, kurā darbojamies, jo jebkura biznesa ilgtspējīgums ir cieši saistīts ar sabiedrības labklājību. Tāpēc GRIFS AG atbalsta darbiniekus un viņu ģimenes, kā arī izglīto sabiedrību par personīgās un īpašuma drošības jautājumiem un juridiskas personas par apsardzes nozari.

Politikas mērķis:

 • sniegt atbalstu GRIFS AG darbiniekiem un viņu ģimenēm;
 • izglītot iedzīvotājus (īpaši bērnus un jauniešus) personīgās un īpašuma drošības jautājumos;
 • izglītot juridiskas personas par apsardzes nozari.

Politikas principi: ilgtermiņa atbalsts, zināšanas un laiks

Atbalsta veidi:
Zināšanas un laiks – uzņēmuma darbinieki uzkrājuši vērtīgas zināšanas un pieredzi, ar ko vēlas dalīties, izglītojot par drošības jautājumiem privātpersonas un juridiskas personas.
Materiāla palīdzība – uzņēmums sniedz atbalstu GRIFS AG jaunajām ģimenēm ar sākumskolas vecuma bērniem, mācību gada sākumā nodrošinot skolai nepieciešamās kancelejas preces.

Atbalsta programmas:

Bērniem

 • “Drošības stunda. Sargā sevi un būsi pasargāts” – sadarbībā ar psihologiem GRIFS AG eksperti izstrādājuši programmu lekcijām no 1. līdz 4. klases skolēniem par drošības jautājumiem mājās un sabiedriskās vietās. Lekcijas ir bezmaksas.

Darbiniekiem

 • Skolas somas darbinieku bērniem – katru augustu darbiniekiem, kuru 6-10 gadu vecuma bērni rudenī uzsāks vai turpinās skolas gaitas, uzņēmums nodrošina somas ar mācībām nepieciešamajām kancelejas precēm.

Juridiskām personām

 • GRIFS AG eksperti kā lektori piedalās bezmaksas semināros juridiskām personām par apsardzes pakalpojumiem, nozares aktualitātēm, problēmām un iespējamiem riskiem klientam.

Kas var pretendēt uz atbalstu?
Organizācijas un iestādes, kuru darbība vai īstenotie projekti un programmas vērstas uz sabiedrības (īpaši bērnu un jauniešu) izglītošanu par drošības jautājumiem. Primāri atbalsts tiek sniegts ilgtermiņa projektiem.

Kas netiek atbalstīts?

 • Atsevišķi indivīdi;
 • Reliģiskās organizācijas;
 • Ar politikas procesu saistītas organizācijas;
 • Izklaides pasākumi.

Vērtēšanas kritēriji:

 • projekta mērķa/u atbilstība GRIFS AG vietējās kopienas investīciju politikas mērķiem;
 • projekta mērķa/u atbilstība organizāciju atlases kritērijiem (skatīt punktu, kas var un kas nevar pretendēt uz uzņēmuma atbalstu).

Pieteikumu izvērtēšana:

Lai pieteiktos GRIFS AG darbinieku lekcijām/konsultācijām par personīgās un īpašuma drošības jautājumiem, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu (skatīt zemāk).

Pieteikumu izvērtēšanas process:

Pieteikums tiek pieņemts, ja tas iesniegts vismaz 4 nedēļas pirms projekta norises. Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst investīciju politikas mērķiem un kritērijiem, izskata darba grupa, ko veido GRIFS AG valdes loceklis, direktori, iekšējās un ārējās komunikācijas speciāliste un GRIFS AG darbinieks, kas bijis nominēts kā Labākais darbinieks. Par rezultātiem pretendenti tiek informēti individuāli, un pozitīvas atbildes gadījumā informācija tiek ievietota arī GRIFS AG interneta vietnē.

Lasīt vairāk: GRIFS AG sabiedrības atbalsta programmas
Atbildīgais par sabiedrības atbalsta aktivitāšu koordinēšanu:
iekšējās un ārējās komunikācijas speciālists
Mob.: 26364282
E-pasts: komunikacija@grifsag.lv

Pieteikuma forma

sabiedrības atbalsta programmas forma LV

  • Informācija par projektu

Pieteikt pakalpojumu