25.06.2018.
Drošības audits un koncepcija

Vispārējais objekta novērtējums ir katra objekta drošības pamats. Drošības koncepcija tiek izstrādāta kopā ar klientu un tiek ņemta vērā objekta specifika, kā notiek preču plūsma, kāds video tehniskais nodrošinājums nepieciešams, kāda signalizācijas piekļūšanas kontrole jāierīko, kā notiek darbinieku kustība un daudz citu lietu. Drošības audits tiek piedāvāts objektiem, kuriem nepieciešams drošības sistēmu novērtējums, lai konstatētu nepilnības un ieteiktu uzlabojumus

Drošības koncepciju izstrāde, kā arī drošības sistēmu auditēšana balstās uz GRIFS AG ilggadējo pieredzi apsardzes jomā. Gadu gaitā novērotā likumpārkāpēju uzvedība ir devusi GRIFS AG speciālistiem priekšrocību paredzēt viņu darbības soli uz priekšu un preventīvi rīkoties, lai to novērstu.

Pieteikt pakalpojumu