07.09.2020.
VID un Drošības nozares kompāniju asociācija aktualizē sadarbību

Šī gada 7. septembrī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un  Drošības nozares kompāniju asociācijas (DNKA) valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks elektroniski parakstīja aktualizētu vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences veicināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt drošības nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

Noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Drošības nozares kompāniju asociācija apņemas veikt informatīvus pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī veikt aktivitātes nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi. Asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu VID apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID arī apņemas informēt asociāciju par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī par jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir noslēgta līdz 2023. gada 31. decembrim. Līdz ar šīs vienošanās noslēgšanu spēku zaudē 2013.gada 26. novembrī starp Pusēm noslēgtā vienošanās par sadarbību. 

Informācija par visām VID un uzņēmēju biedrību parakstītajām vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām” pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Par mums/Sabiedrības līdzdalība/Sadarbība ar nozaru asociācijām”.

UZZIŅAI:

DNKA ir apsardzes uzņēmumu organizācija, kuras biedrs ir – SIA GRIFS AG. Asociācija pārstāv vairāk nekā ceturto daļu no visiem nozarē strādājošajiem.

Pieteikt pakalpojumu