23.02.2023.
Kā veicies pērn, un kādi plāni 2023.gadam?

2022. gadā GRIFS AG apgrozījums Latvijā sasniedza 9,17 milj.eiro, kas veido 3,12% apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar 2021. gadu. 2022. gadu beidzis ar zaudējumiem 0,52% apmērā. GRIFS AG Latvijā nodrošina 578 darba vietas un šobrīd ir viens no vadošajiem apsardzes nozares uzņēmumiem. Uzņēmumam Latvijā ir vairāk nekā 7660 klientu un apsargājamo objektu.

Ainars BUNDULIS, Latvijas GRIFS AG valdes loceklis: 2022. gadā GRIFS AG apgrozījums Baltijā sasniedza 30,24 milj.eiro, kas veido 16,26% apgrozījuma pieaugumu salīdzinājumā ar 2021. gadu. 2022. gadā uzņēmuma peļņa bija 0,01% no apgrozījuma. Izaicinājumi, ar kuriem nācās saskarties gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā bija līdzīgi, jo inflācija skāra visas Baltijas valstis, kas ietekmēja peļņas rādītājus. GRIFS AG Baltijas valstīs nodrošina darbu 2030 darbiniekiem un apsargā vairāk nekā 25 820 fiziskās un tehniskās apsardzes objektus.

2023. gadā turpināsim strādāt, lai palielinātu gan apgrozījumu, gan klientu skaitu. Sakarā ar minimālās
darba algas palielināšanu, šī gada sākumā plānojam celt apsardzes darbinieku atalgojumu. Inflācija nekur
nav pazudusi un šis gads mums solās tikpat izaicinājumiem bagāts, bet arī tuvāko gadu laikā GRIFS AG nemainīgi paliks uzņēmuma stratēģiskie uzstādījumi:

  • Sniegt visus drošības pakalpojumus un būt par vadošo šo pakalpojumu kvalitātes un standartu
    noteicēju Baltijas valstīs.
  • Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu efektivitātes parametriem un pievienoto vērtību klientu risku
    un zaudējumu mazināšanā.
  • Būt labi atpazīstamam, profesionālam uzņēmumam ar labu reputāciju, kurš ir pirmā izvēle veiksmīgai sadarbībai gan darbiniekiem, gan klientiem.
  • Apgūt jaunus tirgus segmentus ar jaunu pakalpojumu ieviešanu, nodrošinot pieprasījumu un prasmīgi veicot virzīšanas pasākumus, tādējādi nostiprinot jau ieņemtās tirgus pozīcijas.
  • Regulāri plānot un veikt pasākumus, kas nodrošinātu apkārtējai videi draudzīgu uzņēmuma darbību un radītu drošu un veselīgu darba vidi.

Pieteikt pakalpojumu