01.02.2021.
Kā veicies pērn, un kādi plāni 2021.gadam?

Ainars Bundulis, Latvijas GRIFS AG valdes loceklis:

Skatoties uz Baltiju kopumā, pērnais gads GRIFS AG bijis veiksmīgs. Salīdzinājumā ar 2019. gadu apgrozījums pieaudzis par 6% un sasniedzis 22 miljonus eiro, bet operatīvā peļņa bijusi 1,7%. Šajā gadā Baltijā apgrozījumam prognozējam 2–3% pieaugumu. Peļņas līmenis nedaudz kritīsies, jo izmaksas pieaug straujāk par ieņēmumiem, taču tas plānots 1% apmērā.

Kaut arī 2020. gadā Latvijā plānoto apgrozījumu neesam sasnieguši, mums ir izdevies pabeigt gadu ar peļņu. 2021. gadā peļņu neesam plānojuši, bet ir plānots apgrozījuma pieaugums. Šogad uzņēmuma svarīgākais mērķis ir virzīties uz darbu optimizāciju. Ieviešot datorprogrammas un citus inovatīvus risinājumus, mēs centīsimies samazināt laiku, kas tiek patērēts informācijas apstrādei, un attiecīgi izmantot šo laiku lietderīgāk.

Pieteikt pakalpojumu