Darbiniekiem

Apmācības

GRIFS AG nodrošina apmācības darbinieku un uzņēmuma attīstībai

GRIFS AG vadība uzsver, ka zināšanas paaugstina profesionalitāti, savukārt profesionalitāte nozīmē labākas iespējas katram darbiniekam konkurēt GRIFS AG iekšienē, bet uzņēmumam kopumā – Latvijas un Baltijas apsardzes tirgū.

GRIFS AG vadība ir izstrādājusi darbinieku kvalifikācijas celšanas programmu, kas nodrošinās pastāvīgu zināšanu papildināšanu uzņēmuma vadībai un apsardzes darbiniekiem. Esam noteikuši uzņēmumā mērķi darbiniekiem regulāri piedāvāt divu veidu apmācības – speciālās un vispārējās.

Speciālās apmācības ir tādas, kurās darbinieks atkarībā no nozares un profesijas apgūst darbam nepieciešamās zināšanas sava darba izpildei. Tās notiek gan pašās pirmajās darba dienās, kad ar jauno darbinieku strādā apsardzes operatīvais vadītājs, apsardzes objekta vadītājs, maiņas vecākais vai atbildīgais apsardzes darbinieks, gan arī pēc pārbaudes laika, kad GRIFS AG speciālisti apmāca darbiniekus darba specifikā un risina dažādas problēmsituācijas. Šīs apmācības tiek organizētas visa gada garumā. Vēlāk reizi 12 mēnešos darbiniekiem jāiziet t.s. ikgadējās apmācības, kurās tiek atsvaidzinātas zināšanas saistībā ar sava darba specifiku.

Savukārt vispārējās apmācībās darbinieki apgūst savā darbā nepieciešamās zināšanas un iemaņas dažādu mācību iestāžu piedāvātajos semināros. Tā var būt vadītprasme, pārdošanas prasme, konfliktu risināšana u.c.

Paralēli minētajām abu veidu apmācībām GRIFS AG organizē arī kolektīva saliedēšanas pasākumus ar interesantiem izbraukumiem neformālā atmosfērā, kuros veicot dažādus uzdevumus, kolēģi var labāk iepazīt viens otru.

Mentorings

GRIFS AG ir uzņēmums, kas mācās. Un jaunie darbinieki mācās jau no pirmajām darba stundām kopā ar mentoru jeb īpaši apmācītu GRIFS AG darbinieku, kura misija ir palīdzēt „jauniņajam” integrēties darba vidē, izprast GRIFS AG vērtības un mērķus, ievadīt viņu praktiskajā darbā, kā arī veicināt darbinieka ilgtermiņa darba attiecības uzņēmumā.Ideja katrā objektā vienu darbinieku apmācīt par mentoru radās laikā, kad GRIFS AG bija augsta personāla mainība. Analizējot tās iemeslus, tika secināts, ka daļa jauno darbinieku aizgāja, jo nebija īsti izpratuši darba pienākumus un jaunajā darba vietā nejutās atbalstīti. Turklāt ne mazāk būtisks arguments par labu mentoringa ieviešanai uzņēmumā bija arī rūpes par jau esošajiem GRIFS AG darbiniekiem, kurus nemitīgā kolēģu maiņa un apmācība bija nogurdinājusi.


Lai gan nu jau labu laiku GRIFS AG vadībai vairs nav jāuztraucas, kā aizpildīt tukšās darba vietas, ideja par mentoru apmācību ir sevi attaisnojusi. To atzinuši jaunie darbinieki. Mentors ar mācekli ir kopā jau kopš pašām pirmajām viņa darba stundām GRIFS AG un turpina pildīt krusttēva lomu šim darbiniekam arī pārbaudes laikā, t. i., pirmajos trīs darba mēnešos. Kad tie pagājuši, mentors novērtē jauno darbinieku, viņa profesionālās prasmes un izaugsmes iespējas, savukārt jaunais darbinieks novērtē mentora darbu.

Lūk mentora un viņa apmācāmā- apsardzes darbinieka pirmās darba stundas jaunajā amatā.

IMG_2335_1.jpg IMG_2340.jpg

Darba maiņas sākumā abi kopīgi izstaigā objektu, lai jaunā darbiniece spētu tajā orientēties, neapjuktu trauksmes situācijās, kā arī varētu palīdzēt tirdzniecības centra apmeklētājiem, ja kāds taujā pēc pareizā virziena, piemēram, uz veikala izeju.

IMG_2337.jpgJau pēc brīža jaunā darbiniece sastopas ar pirmajām problēmām. Kāda veikala pārdevēja apsargiem ziņo, ka sieviešu tualetes durvis aizdomīgi ilgu laiku ir slēgtas. Abi GRIFS AG apsardzes darbinieki cenšas noskaidrot, kas telpā atrodas, un atvērt durvis, bet nesekmīgi. Pirmā darbinieces gūtā mācība – šādos gadījumos par notikušo jāziņo objekta maiņas vecākajam, kas arī tiek izdarīts


Turpinot apmācību, mentors izrāda jaunajai darbiniecei objekta ugunsdzēsības sūkņu staciju un pastāsta, kādas ir tās galvenās funkcijas. Šī informācija lieti noderēs ne tikai gadījumā, ja objektā izcelsies ugunsgrēks, bet ļauj pilnīgāk iepazīt objektu un tajā ierīkotās sistēmas.

IMG_2349.jpg

Pēc brīža mentors sāk sīku izklāstu par to, kādai jābūt darbinieces rīcībai dažādās ārkārtas situācijās – ugunsnelaime, veikalā ievietots spridzeklis vai jebkāda cita. Jaunā darbiniece klausās ļoti uzmanīgi, jo apsardzes darbinieku operatīva un koordinēta rīcība ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem gan veiksmīgai cilvēku evakuācijai no veikala, gan arī ārkārtas situācijas novēršanai.

Pēc vairāku stundu kopīga darba un cītīgas mentora izjautāšanas darbiniece jau jūtas daudz drošāka jaunajā darba vietā. Vēl pāris darba dienu kopā ar mentoru, un viņa objektā jau sāks justies kā mājās, jo apkārt būs pazīstamas telpas un iekārtas, pazīstami cilvēki un kabatā arī mentora mobilā tālruņa numurs – katram gadījumam.

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.