Sociālā atbildība

Sabiedrības atbalsta programma

GRIFS AG ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kuram svarīgi ne tikai sniegt kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus, bet arī rūpēties par vietējo kopienu, kurā darbojamies, jo jebkura biznesa ilgtspējīgums ir cieši saistīts ar sabiedrības labklājību. Tāpēc GRIFS AG atbalsta darbiniekus un viņu ģimenes, kā arī izglīto sabiedrību par personīgās un īpašuma drošības jautājumiem un juridiskas personas par apsardzes nozari.

Politikas mērķis:

 • Sniegt atbalstu GRIFS AG darbiniekiem un viņu ģimenēm.
 • Izglītot iedzīvotājus (īpaši bērnus un jauniešus) personīgās un īpašuma drošības jautājumos.
 • Izglītot juridiskas personas par apsardzes nozari.


Politikas principi:
ilgtermiņa atbalsts, zināšanas un laiks

Atbalsta veidi:

Zināšanas un laiks - uzņēmuma darbinieki uzkrājuši vērtīgas zināšanas un pieredzi, ar ko vēlas dalīties, izglītojot par drošības jautājumiem privātpersonas un juridiskas personas.

Materiāla palīdzība - uzņēmums sniedz atbalstu GRIFS AG jaunajām ģimenēm ar sākumskolas vecuma bērniem, mācību gada sākumā nodrošinot skolai nepieciešamās kancelejas preces.

Atbalsta programmas:

Bērniem

 • “Drošības stunda. Sargā sevi un būsi pasargāts” - sadarbībā ar psihologiem GRIFS AG eksperti izstrādājuši programmu lekcijām 1.-4. klases skolēniem par drošības jautājumiem mājās un sabiedriskās vietās. Lekcijas ir bezmaksas.

Darbiniekiem

 • Skolas somas darbinieku bērniem - katru augustu darbiniekiem, kuru bērni rudenī uzsāks skolas gaitas 1.-4. klasē, uzņēmums nodrošina somas ar visām mācībām nepieciešamajām kancelejas precēm.

Juridiskām personām

 • “Drošības akadēmija” - GRIFS AG eksperti kā lektori piedalās Latvijas Drošības biznesa asociācijas organizētajos bezmaksas semināros juridiskām personām par apsardzes pakalpojumiem, nozares aktualitātēm, problēmām un iespējamiem riskiem klientam. http://www.drosibasakademija.lv


Kas var pretendēt uz atbalstu?

Organizācijas un iestādes, kuru darbība vai īstenotie projekti un programmas vērstas uz sabiedrības (īpaši bērnu un jauniešu) izglītošanu par drošības jautājumiem. Primāri atbalsts tiek sniegts ilgtermiņa projektiem.

Kas netiek atbalstīts?

 • Atsevišķi indivīdi;
 • Reliģiskās organizācijas;
 • Ar politikas procesu saistītas organizācijas;
 • Izklaides pasākumi.


Vērtēšanas kritēriji

Pieteikumu izvērtēšana:

 • projekta mērķa/u atbilstība GRIFS AG vietējās kopienas investīciju politikas mērķiem;
 • projekta mērķa/u atbilstība organizāciju atlases kritērijiem (skatīt punktu, kas var un kas nevar pretendēt uz uzņēmuma atbalstu).


Pieteikumu izvērtēšanas process:

Pieteikumi tiek izvērtēti un GRIFS AG atbalsts tiek piešķirts reizi pusgadā. Lai pieteiktos GRIFS AG darbinieku lekcijām/konsultācijām par personīgās un īpašuma drošības jautājumiem, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu. Aizpildītu pieteikuma anketu pretendenti aicināti līdz 30.aprīlim un 30.novembrim iesūtīt GRIFS AG (Ulbrokas iela 42 G, Rīga, LV-1021 vai uz e-pastu info@grifsag.lv).


Pieteikumu izvērtēšanas process:

Visus saņemtos pieteikumus, kas atbilst investīciju politikas mērķiem un kritērijiem, vienu reizi pusgadā izskata darba grupa, ko veido GRIFS AG valdes loceklis, direktori, iekšējās un ārējās komunikācijas speciāliste un GRIFS AG darbinieks, kas bijis nominēts kā Labākais darbinieks. Par rezultātiem pretendenti tiek informēti individuāli, un pozitīvas atbildes gadījumā informācija tiek ievietota arī GRIFS AG interneta vietnē.

Lasīt vairāk: GRIFS AG sabiedrības atbalsta programmas

Atbildīgais par sabiedrības atbalsta aktivitāšu koordinēšanu:

Iekšējās un ārējās komunikācijas speciālists
Mob.: 26364282
E-pasts: inese.artemjeva@grifsag.lv


GRIFS AG jau septiņus gadus saglabā Ģimenei draudzīga komersanta statusu

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (LM) jau septiņus gadus pēc kārtas GRIFS AG piešķir Ģimenei draudzīga komersanta statusu, tādējādi godinot uzņēmumu, kura darbības politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm.

__imenei_draudz__gs_komersants.jpg

Lasīt vairāk


Drošības jautājumos izglītoti jau 2332 skolēni

drosibas_stunda_2017 - Copy_1.jpg

Kopš 2010. gada ir apmeklētas vairākas Latvijas skolas un drošības jautājumos izglītoti 2332 1.–9. klases skolēni un internātskolu audzēkņi, uzņēmums piedalījies četros publiskos pasākumos, un ir novadīta Drošības stunda 103 GRIFS AG darbiniekiem. 2017. gadā bērnu izglītošanai drošības jautājumos veltītas 3,45 stundas, 2016.gadā – 4, 2015.gadā - 4,5, 2014. gadā – 8 un 2013.gadā – 14 stundas.

Plašāk par Drošības stundu lasīt šeit

Pieteikt savu skolu Drošības kampaņai Jūs varat sūtot pieteikuma vēstuli ar norādi "Drošības stunda. Sargā sevi un būsi pasargāts", uz e-pasta adresi info@grifsag.lv vai zvanot pa Tālr. 67813710

Sabiedrības ieteikumi par bērnu drošību

GRIFS AG atbalsta RĪGAS TEHNISKO UNIVERSITĀTI (RTU)

GRIFS AG atbalsta RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes izvēles priekšmetu „Apsardzes iekārtas un tehnoloģija”. Pateicoties šim atbalstam, studentiem ir iespēja iepazīt bezvadu mājas apsardzes signalizāciju „Infinite Prime”. Tāpat viņi var uzzināt par GSM sakaru kanāla izmantošanu signalizācijas paziņojuma nosūtīšanai uz savu mobilo tālruni.

rtu_studijas.jpg


GRIFS AG darbinieki iesaistās labdarbības projektos

2017. gadā pēc GRIFS AG darbinieku iniciatīvas tika sveiktas ģimenes ar bērna piedzimšanu, savācot pūriņa naudu 3 bērniem, 2016. gadā – 3, 2015. gadā – 6.

GRIFS AG ilggadējā darbiniece Inese Lokmane gandrīz gadu savu brīvo laiku pavadu, šķirojot mantas un koordinējot palīdzību organizācijā „Labdarības lapa”. 2016. gadā GRIFS AG darbinieki sniedza savu palīdzību, saziedojot mantas un nodrošinot transportu, lai sūtījumus saņemtu grūtībās nonākušās ģimenes.

2015. gada sākumā GRIFS AG noslēdzis sadarbības līgumu ar SIA “Ragn-Sells” par makulatūras nodošanu pārstādei. Līgums paredz uzņēmuma dalību labdarības projektā sadarbībā ar “Ziedot.lv” “šķiro papīru birojā un palīdzi smagi slimiem bērniem”. Par katru GRIFS AG savākto un pārstrādei nodoto tonnu biroja papīra ziedojuma saņēmējs iegūst 10 eiro.


GRIFS AG atbalsta darbinieku ģimenes

Sākoties mācību gadam drošības kompānija GRIFS AG atbalsta savu darbinieku ģimenes, kur aug  bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem, nodrošinot viņus ar skolas somai neieciešamajām lietām. 2017.gadā tika sagatavotas un izdalītas 96 skolas somas.

Darbinieks, kurš līdz septembra mēneša beigām uzsāk darbu GRIFS AG un kuram ir skolas vecuma bērns, arī saņem šādu skolas somu.

P1070866___Copy.JPGIMG_0006.JPGIMG_0011.JPG

P8290086.JPGIMG_3972.JPGP8300090.JPG

2017. gada nogalē 250 GRIFS AG darbinieku bērni, vecumā līdz 12 gadiem, Ziemassvētkos dāvanā saņēma saldumu paciņu.

Saldumus kā vēlamo dāvanu no uzņēmuma norāda 94% aptaujāto vecāku.

Saldumu paciņas saņem arī darbinieki, kuri darbu GRIFS AG uzsāk līdz decembra beigām un kuriem ir līdz 12 gadus vecs bērns.


GRIFS AG organizē Drošības Kampaņas

Ik mirkli jārūpējas par sevi un līdzcilvēkiem, kā arī īpašu uzmanību ir jāvelta bērnu drošībai.

Mūsu uzdevums ir ieguldīt zināšanas, kā rīkoties, kad bērni ir nonākuši apdraudētā vidē. Kā arī to, kādus drošības pasākumus ir jāveic, lai no šādām situācijām varētu izvairīties.

Pirms mācību gada sākuma GRIFS AG savu darbinieku bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem novada uzņēmuma organizēto Drošības stundu.

drosibas_st.jpg

Papildus GRIFS AG Drošības stundai, uzņēmums pie sevis uzaicina arī vēl kādu drošības ekspertu:

 • 2017.gadā – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji pastāstīja par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos.
 • 2016.gadā - ar AS Latvijas Gāze iedoto uz grīdas izklājamo spēli bērni uzzināja par drošību un videi draudzīgu kurināmo, par to kā rīkoties, kad bērni ir nonākuši apdraudētā vidē, kādus drošības pasākumus ir jāveic, lai no šādām situācijām varētu izvairīties. Kā arī Latvijas Gāze un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienests bērniem sagādāja izglītojošus materiālus.
 • 2015.gadā - VAS “Latvijas dzelzceļš” pārstāvis pastāstīja, kā jāuzvedas sliežu tuvumā, kur un kā pareizi jāšķērso dzelzceļa sliedes.
 • 2014. gadā – NMP dienesta pārstāvis pastāstīja, kā bērniem izvairīties no traumām un kā rīkoties nelaimes gadījumā.

_________________________________________________________________________

GRIFS AG izglīto sabiedrību

Ar mediju starpniecību GRIFS AG informē sabiedrību par drošību uz ielas, sava īpašuma drošību, drošu pārvietošanos, bērnu drošību u.c. sabiedrībai aktuāliem jautājumiem. Regulāri presē tiek publicēti raksti ar mērķi vairot izpratni par apsarga darbu un veikala apmeklētāja tiesībām un pienākumiem, veicot pirkumus.

GRIFS AG ir vairāku pētījumu, par tendencēm drošības jomā, autors. GRIFS AG veiktie pētījumi tiek publiskoti laikrakstos, ziņu raidījumos un Internet medijos.


Pateicība no Ragn-Sells

ragn_sells_Pateic__ba.jpg

SIA Ragn-Sells izsaka pateicību SIA GRIFS AG par līdzdalību projektā "Šķiro papīru birojā un palīdzi smagi slimiem bērniem". Sadarbībā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv, akcijas ietvaros nodotā makulatūra tika nodota otrreizējai pārstrādei un sniedza iespēju apmaksāt rehabilitācijas kursu smagi slimiem bērniem.


Pateicība no Ziedot.lv

Ziedot.lv.JPG

Ziedot.lv izsaka pateicību drošības kompānijai GRIFS AG par atsaucību, uzticību, ieguldījumu un radošajām idejām, kas sniedz iespēju palīdzēt grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem.


Nacionālā Biznesa plānu konkurss 2012

2012. gada 8. maijā biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JAL) Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros, kuras stratēģiskais atbalstītājs ir Swedbank, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti organizēja Nacionālo Biznesa plānu konkursu. GRIFS AG Valdes loceklis Ainars Bundulis konkursā tika uzaicināts kā viens no žūrijas ekspertiem, saņemot pateicības rakstu.

pateiciba_Ainaram.jpg

 Vairāk ...

Aicinām uz bezmaksas semināru “Zaudējumu novēršana uzņēmējdarbībā. Pieejamie risinājumi”

Eksperti aicina pievērst uzmanību vasarnīcu drošībai

Drošības eksperti atgādina par bērnu drošību skolā un uz ielas

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.