Sociālā atbildība

Vides politika

zalji_domat___Copy.jpg

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos SIA GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un novērst vides piesārņojumu.

GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi:

  • veicināt nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un uzņēmumā kopumā;
  • nodrošināt pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu;
  • identificēt un maksimāli samazināt iespējamos vides riskus;
  • veidot darbinieku vides apziņu katrā darba vietā;
  • nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos.

Lasiet vairāk : GRIFS AG nozīmīgākās vides aizsardzības iniciatīvas

Officeday_1_1.jpg ligatne.jpg

Turpinot aizsākto, GRIFS AG arī 2016.gadā ir apņēmies domāt zaļi un iesaistīt darbiniekus vides aizsardzības pasākumos.

_________________________________________________________________________

Laikā no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. GRIFS AG otrreizējai pārstrādei nodeva 1680 kg papīra.

2015.gadā GRIFS AG ir saglabājis dabas resursus:

31 koki- 62 cilvēkiem nepieciešamais skābekļa daudzums diennaktī;

7 569 kwh- 50 datoru patērētā elektrība gadā;

48 000 l ūdens- 31 968 cilvēku izdzertā ūdens dienas norma.


GRIFS AG biroja apzaļumošana

birojs_GRIFS_AG___Copy.JPG

Kopš 2010. gada uzņēmuma biroja telpu apzaļumošanu veic SIA „Pulksteņu Ezers”.

Visos kabinetos un koplietošanas telpās ir izvietoti telpaugi, kas uzlabo gaisa kvalitāti, tāpat tiek audzēti jauni augi, kas ir GRIFS AG kā zaļi domājoša uzņēmuma vizītkarte.

Uzņēmums birojā nodrošina vidēji 3 telpaugus uz vienu cilvēku.


Meža stādīšana un sakopšana

DSCF0182.jpg

Sens latvju ticējums vēsta, ka „Katram latvietim dzīves laikā ir jāiestāda koks”! Ņemot vērā, ka GRIFS AG sevi pozicionē kā zaļi domājošu un pret vidi un sabiedrību atbildīgu uzņēmumu, Atvērto meža dienu ietvaros GRIFS AG sniedza savu ieguldījumu dabas resursu atjaunošanā, sakopjot apkārtni un stādot kokus (priežu jaunaudzi):

2014.gadā - Kuldīgas nov., Vārmes pag., Ventas meža iecirknī. Atvērto mežu dienām brīvprātīgi pieteicās 15 GRIFS AG darbnieki. Tika iestādītas 4000 priedītes 1,3 ha platībā un uzstādīti 20 putnu būrīši.

2013.gadā - Jēkabpils apkārtnē. Pieteicās grupa entuziastu, kopumā 16 GRIFS AG darbinieki. Mūsu veikums ir iestādīti vairāk nekā 3000 jauno priedīšu stādu.

2012.gadā - Ādažu novadā, Ropažu meža iecirknī.

Pēc kopīgi labi padarīta darba, ikviens varēja pārbaudīt savas zināšanas, cik daudz ir informēts par uzņēmuma videi draudzīgām aktivitātēm. Apguvām un atsvaidzinājām zināšanas par ugunskura sagatavošanu un iekurināšanu ar kramu u.c. dabai draudzīgus pasākumus.

2011.gadā - Siguldas apkārtnē, 7.Vēru meža iecirknī, 4km no Siguldas.

Meža stādīšanā piedalījās darbinieki no administrācijas, dežūrdaļas un darbinieki no objektiem, tādējādi pārstāvot ikvienu GRIFS AG struktūrvienību. Pateicoties darbinieku atsaucībai, tika nolemts apvienot gan Lielo talku, gan meža stādīšanu. Kopš 2011.gada Atvērto mežu dienās iesaistījušies 119 GRIFS AG darbinieki.

Līdz diženam mežam priedēm jāaug vismaz 100 gadi, bet pēc 10 gadiem jau varēsim braukt lūkot mūsu stādītās jaunaudzes pirmo ziedēšanu.

Paldies visiem par lielo atsaucību un labi padarīto darbu!

Vairāk bildes skatīt šeit

Vairāk bildes skatīt šeit _________________________________________________________________________

IEMET BATERIJU SPAINĪTĪ – PADARI LATVIJU TĪRĀKU!

2016.gadā GRIFS AG sava pakalpojuma nodrošināšanai iegādājās 2744 dažāda veida baterijas, kas ir par 6% vairāk nekā 2015.gadā. Apsardzes iekārtu apkopes laikā tās nomaina un izlietotās baterijas tiek uzglabātas, lai nodotu pārstrādei.

GRIFS AG kopš 2011.gada turpina uzsākto nolietoto bateriju vākšanu uzņēmuma birojā, kas tika ieviests GRIFS AG piedaloties Officeday Latvia sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu rīkotā projektā “IEMET BATERIJU SPAINĪTĪ – PADARI LATVIJU TĪRĀKU!”.

Spainīši nolietoto bateriju savākšanai ir paredzēti uzņēmumu darbinieku iekšējai lietošanai. Projekta mērķis ir atvieglot un padarīt pieejamāku nolietoto bateriju utilizāciju, rosināt cilvēkus vairāk un aktīvāk iesaistīties atkritumu šķirošanas procesā.

No 2011.-2016.gadam esam nodevuši 212,6 kg baterijas.

Pieteikties pakalpojumam
Draugiem.lv Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.