Sociālā atbildība

Korporatīvā sociālā atbildība

Drošības kompānijas GRIFS AG korporatīvās atbildības pamatā ir uzņēmuma biznesa mērķu īstenošana, ņemot vērā sabiedrības un uzņēmuma vajadzības, īstenojot tādu uzņēmuma politiku, kas veicina katra darbinieka atbildības paaugstināšanu.

Mūsu mērķis ir veidot tādu uzņēmējdarbību, kas atļauj ilgtspējīgu attīstību, balstītu uz sabiedrības īpašuma aizsardzību un sabiedrības izglītošanu drošības jautājumos.

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos drošības kompānija GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un novērst vides piesārņojumu.

Mūsu korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi:

  • Ar publiskām un privātām ierosmēm veicināt vietējās ekonomiskās vides caurspīdīgumu un izaugsmi.
  • Izglītot sabiedrību, kurā mēs strādājam, drošības jautājumos, īpaši koncentrējoties uz jauniešiem un bērniem.
  • Veidot sabiedrību, kura būtu orientēta gan uz savu un sava īpašuma drošību, gan arī citu personu un to īpašuma aizsardzību.
  • Rūpēties par sakārtotu darba vidi un savu darbinieku veselību.

Lasiet mūsu ilgtspējas pārskatu:


Lasiet vēl:

Vides politika
Lobēšana
Ētikas kodekss Sabiedrības atbalsta programma
Pretkorupcijas programmaPieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.