Darbiniekiem

Rīcības principi sociālajos medijos

Sociālo mediju lietošana Latvijas iedzīvotāju vidū arvien pieaug. Aptaujas apliecina, ka katru gadu pieaug to interneta lietotāju skaits, kas ik dienas izmanto vismaz vienu sociālo tīklu. Līdzās interneta ziņu portāliem un e-pastam, sociālie mediji ir kļuvuši par interneta lietotāju ikdienu.

Drošības kompānija GRIFS AG atzīst sociālo mediju nozīmi mūsdienu komunikācijā. Kompānija izmanto tos, lai internetā aktīvajiem iedzīvotājiem stāstītu par tās pakalpojumiem un piedāvājumiem, lai informētu par jaunumiem drošības nozarē un sniegtu praktiskus padomus par drošību ikdienā.

GRIFS AG darbinieki izmanto sociālo mediju iespējas un priekšrocības, arī interneta vidē rīkojoties atbilstoši kompānijas vērtībām – godīgumam, atbildībai un vienotībai.

Godīgums

GRIFS AG oficiālajos sociālo mediju kontos tiek publicēta tikai patiesa un precīza informācija. GRIFS AG oficiālajos sociālo mediju kontos netiek doti solījumi, ko nevar izpildīt. Sniedzot informāciju par nozari vai tajā strādājošajiem uzņēmumiem, kompānija izmanto tikai pārbaudītu informāciju un nozares profesionālo informāciju.

GRIFS AG darbinieki sociālajos medijos rīkojas atklāti un komunikācijā par uzņēmumu vai nozari izmanto patiesu informāciju. Darbinieki neslēpj savu identitāti un neizmanto viltus identitātes.

Atbildība

Drošības kompānija GRIFS AG apzinās, ka kompānijas un tās darbinieku komunikācija un rīcība sociālajos tīklos veido kompānijas, drošības nozares un nozarē strādājošo tēlu.

Komunikācijā sociālajos medijos GRIFS AG un tās darbinieki uzņemas atbildību par sniegto informāciju vai rīcību sociālajos tīklos.

GRIFS AG un kompānijas darbinieki izturas atbildīgi pret sev uzticēto informāciju, kā arī pret sociālajos tīklos iegūtu informāciju, nepārpublicējot nepatiesu, nepārbaudītu, konfidenciālu informāciju vai sensitīvu informāciju, kas var aizskart uzņēmumu vai personu privātumu.

Vienotība

Kompānijas GRIFS AG darbinieki ir kompānijas sociālo mediju kontu sekotāji. Darbinieki ir aicināti atbalstīt kompānijas aktivitātes sociālajos medijos.

Ikviens GRIFS AG darbinieks var apliecināt savu piederību kompānijai, norādot savu darba vietu sociālajos tīklos.

Komunikācija sociālajos medijos ir iespēja apliecināt GRIFS AG komandas vienotību, publicējot informāciju par kopīgajām sportiskajām un sabiedriskajām aktivitātēm.


Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.