Darbiniekiem

Darba aizsardzība

Katru gadu GRIFS AG apzinās nepieciešamību sakārtot saimniecisko darbību, darba vidi un darbavietas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nodrošināt darbinieku veselības saglabāšanai drošus un nekaitīgus darba apstākļus.

Darba aizsardzības – aroda veselības, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo prasību ieviešana, ievērošana un izpilde, kā arī pārraudzība pār to kvalitāti, tiek risināta, sadalot pienākumus un nosakot atbildības līmeņus katram uzņēmuma darbiniekam atbilstoši viņa ieņemamajam amatam.

Jau kopš 2009.gada GRIFS AG strādā darba aizsardzības speciālists, kurš veic darba vides risku novērtēšanu, darbinieku norīkošanu uz obligātām veselības pārbaudēm, obligātās veselības pārbaudes kartes reģistrē Obligāto veselības pārbaužu periodiskuma reģistrā, izmeklē darbā notikušos nelaimes gadījumus darbā un veic to analīzi, veic objektu pārbaudes, veic indikatīvos mērījumus apgaismojumam un mikroklimatam, konsultējas ar nodarbinātajiem, iesaista darbiniekus darba vides risku novērtēšanā, veic darbinieku apmācību darba aizsardzībā, tai skaitā, ugunsdrošībā.

Katrs uzņēmuma darbinieks piedalās drošas un veselīgas darba vides, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam un uzņēmuma iekšējo reglamentējošo dokumentu prasībām, izveidošanā un uzturēšanā. Jebkuru iekārtu, darba aprīkojumu, drošības ierīci darbinieks pielieto paredzētajam nolūkam atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām. Darbinieks nodrošina drošu darba izpildes procesu, kura gaitā neveidojas bīstamības pašam vai apkārtējiem. Darbinieks piedalās darba vides risku novērtēšanā savā darbavietā, sniedz ieteikumus darba vides kvalitātes uzlabošanai.

Jaunumi

A/S "Veselības centru apvienība" struktūrvienības, kurās bez maksas iespējams veikt obligātās veselības pārbaudes

2017-01-06 12:44
GRIFS AG ir noslēdzis līgumu ar A/S "Veselības centru apvienība", kas dod iespēju OVP iziet vienā no 6 veselības centriem Rīgā un 1 Daugavpilī.
Vairāk...
 

Sargi sevi no dažāda veida inficēšanās

2016-01-11 13:29

Vairāk...
 

Autovadītāja darba vides riski vasarā

2015-07-19 12:06

Vairāk...
 

Kā cīnīties ar stresu darba vietā?

2014-08-04 12:26

Vairāk...
 
1 2
Parādīti 1-4 no 8

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.