Uzņēmumiem

Tehniskā apsardze

GRIFS AG tehniskā apsardze nozīmē, ka Klienta veikalu vai biroju sargās nevis apsargs, bet apsardzes iekārtas – signalizācija, videonovērošanas sistēma un citas. Trauksmes gadījumā signālu saņems GRIFS AG Operatīvās dežūrdaļas darbinieki, kas uz objektu nosūtīs speciāli apmācītus un sagatavotus cilvēkus pārbaudīt trauksmes cēloņus un pieņemt lēmumu par tālāko rīcību.

GRIFS AG tehniskās apsardzes pakalpojums, pateicoties uzkrātajai pieredzei, gadu gaitā ir noslīpēts tuvu pilnībai. Tas bijis iespējams tādēļ, ka GRIFS AG speciālistu darbs sākas nevis pēc pasūtījuma saņemšanas, bet krietni pirms tam, noskaidrojot katra Klienta vajadzības un meklējot labākos risinājumus.Tehniskās apsardzes ierīkošanas pilns cikls sākas ar profesionālu konsultāciju, kam seko augstas kvalitātes apsardzes signalizācijas, videonovērošanas un piekļūšanas kontroles sistēmas uzstādīšana. Pēc tās GRIFS AG tehniskie darbinieki veic šo sistēmu apkalpošanu garantijas laikā, lai nodrošinātu to nevainojamu funkcionēšanu un līdz ar to – objekta drošību jebkurā diennakts stundā.

Priekšapmaksas apsardze

Priekšapmaksas apsardze ir apsardzes pakalpojums juridiskām personām ar ikmēneša abonēšanas maksu EUR 17,50 (cena bez PVN). Priekšapmaksas apsardze paredz papildus maksu par katru GRIFS AG mobilās grupas izbraukumu, kas radies trauksmes rezultātā. Maksa par izbraucienu tiek noteikta EUR 10,00 (cena bez PVN). Par izbraukumu tiek sastādīts izbraukuma protokols, Klients tiek informēts telefoniski, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek sniegta detalizēta informācija no GRIFS AG Operatīvās dežūrdaļas un GPS sistēmas.

Standarta tehniskā apsardze

Standarta apsardze ir apsardzes pakalpojums juridiskām personām ar ikmēneša abonēšanas maksu EUR 21,50 (cena bez PVN). Papildus izdevumi par apsardzes pakalpojumu būs tikai tādā gadījumā, ja GRIFS AG Mobilās grupas darbinieki atbrauks, reaģējot uz viltus trauksmi. Par pamatotiem izbraukumiem nebūs jāpiemaksā. Standarta apsardzes pakalpojumā ir iekļauti 2-3 bezmaksas Mobilās grupas izbraukumi mēnesī pēc viltus izsaukuma.

Pašapasardze

Pašapsardze ir apsardzes pakalpojums ar nemainīgu fiksētu mēneša maksu  EUR 10,00 (cena bez PVN) un paredz SMS nosūtīšanu trauksmes gadījumā. GRIFS AG Mobilā grupa šī pakalpojuma ietvaros neizbrauc uz trauksmi, bet nodrošina informatīvās SMS nosūtīšanu Klientam.

Atzvana apsardze

Atzvana apsardze ir īpašs ekonomiskā segmenta apsardzes pakalpojums par ikmēneša abonēšanas maksu EUR 13,00 (cena bez PVN). Atzvana apsardzes pakalpojums paredz papildus maksu par GRIFS AG mobilās grupas izbraukumiem, savukārt par katru šādu izbraukumu Klientam jāsniedz telefonisks apstiprinājums.

Svarīgi! Atzvana apsardzes gadījumā, ja nav iespējams sazināties ar Klientu, Mobilās grupas izbraukšana uz trauksmi nenotiek!

Trauksmes poga

Trauksmes poga ir pakalpojums, kas pieejams jau Priekšapmaksas un Standarta apsardzes pakalpojumu ietvaros, bet to ir iespējams pieslēgt arī kā atsevišķu pakalpojumu, tādā veidā ekonomējot un sistēmu iekārtu uzstādīšanas izdevumiem un ikmēneša maksas. Trauksmes pogas ikmēneša abonēšanas maksa ir EUR 10,00 (cena bez PVN).

Biroja komplekts

GRIFS AG piedāvā divus nomas komplektus, kas sevī ietver sistēmu iekārtu nomu un ikmēneša pakalpojuma abonēšanas maksu: Biroja komplekts vai Mazais biroja komplekts.

Izvēloties kādu no Biroja komplektiem, par vienreizēju apsardzes pieslēgšanas maksu no EUR 55,00 - EUR 75,00 (cena bez PVN) un ikmēneša abonēšanas maksu no EUR 37,50EUR 42,50 (cena bez PVN) Klients iegūst nomā kustības detektorus, centrāli un radioraidītāju, kā arī pastāvīgu kontroli pār notiekošo objektā. Jebkurā diennakts laikā uz trauksmi reaģēs GRIFS AG Mobilās grupas darbinieki.

Sīkāku informāciju un individuālu piedāvājumu birojam, veikalam vai jebkuram citam objektam sniegs mūsu kompetentie klientu menedžeri.


Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.