Uzņēmumiem

Drošības koncepcija

Par drošības koncepciju uzņēmumā GRIFS AG sauc vispārēju objekta novērtējumu un drošības plāna izstrādi – kuras ir „riska vietas”, kā tās nosargāt, cik daudz fiziskās un cik tehniskās apsardzes resursu tas prasīs. Rūpīga drošības koncepcijas izstrāde ir darbietilpīgs process gan GRIFS AG speciālistiem, gan klientam, kurš tajā līdzdarbojas, tomēr pēc tam darbs rit uz priekšu kā labi noregulēts pulkstenis. Mehānisms ir izveidots, atliek tikai to iedarbināt.



Drošības koncepcijas izstrādē tiek ņemts vērā, kāds ir objekts, kā notiek preču plūsma, kāds videotehniskais nodrošinājums nepieciešams, kāda signalizācijas piekļūšanas kontrole jāierīko, kā notiek darbinieku kustība un daudz citu lietu. Drošības koncepcija tiek izstrādāta ciešā sadarbībā ar klientu, ņemot vērā, kas ir vissvarīgākais objekta apsardzē – darbinieku kontrole, teritorijas kontrole vai kas pavisam cits.

GRIFS AG priekšrocība balstās spējā ne tikai konstatēt esošas problēmas, bet arī tās paredzēt, un mūsu uzdevums ir jau savlaicīgi dot kvalitatīvus un efektīvus risinājumus. Nereti tas saistās ar sākotnējiem ieguldījumiem, bet vēlāk klienti pārliecinās, ka ir tikai ieguvēji, jo, piemēram, tirdzniecības vietā samazinās iztrūkumi.

GRIFS AG veic arī jau uzstādītas drošības sistēmas efektivitātes auditu. Ja uzņēmums konstatē, ka īsā laikā ir notikušas vairākas zādzības, ka veikalā ir lieli iztrūkumi un nav īstas skaidrības, kur tie rodas, GRIFS AG speciālisti piedāvā veikt pilnu uzņēmuma drošības auditu, konstatēt nepilnības un ieteikt uzlabojumus.

Drošības koncepciju izstrāde, kā arī drošības sistēmu auditēšana balstās uz GRIFS AG ilggadējo pieredzi drošības un jo īpaši tirdzniecības vietu apsardzes jomās. Gadu gaitā novērotā likumpārkāpēju uzvedība ir devusi GRIFS AG speciālistiem priekšrocību paredzēt viņu darbības soli uz priekšu un preventīvi rīkoties, lai to novērstu.


Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.