Uzņēmumiem

Fiziskā apsardze

GRIFS AG fiziskās apsardzes vistiešākā funkcija ir uzticēto telpu, teritorijas un tajā esošo materiālo vērtību nosargāšana. To nodrošina apmācīti un profesionāli GRIFS AG apsardzes darbinieki, kas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, kad cilvēku visur cenšas aizstāt ar datorizētu sistēmu, pamazām kļūst par gluži vai ekskluzīvu pakalpojumu.

Tomēr, tā kā 95% fiziskās apsardzes klientu ir lielākas un mazākas tirdzniecības vietas, kas nozīmē pastāvīgu kontaktu ar veikalu apmeklētājiem, ar apsargāšanas funkcijas izpildi vien ir stipri par maz. Mēs apzināmies, ka mums uzticēta ne tikai apsargātā objekta drošība, bet arī klienta reputācija. Mēs ar to rēķināmies.GRIFS AG savas darbības laikā ir uzkrājis lielu pieredzi fiziskās apsardzes nodrošināšanā. Uzņēmums jau no paša darbības sākuma mērķtiecīgi ieņēmis tirdzniecības vietu apsardzes nišu, kas, no vienas puses, uzliek papildu slodzi GRIFS AG apsardzes darbiniekiem, bet, no otras, ļāvis apgūt unikālu pieredzi, kādas nav citām Latvijas apsardzes kompānijām. Un šī pieredze tiek izmantota arī citos objektos, ne tikai tirdzniecības centros.


Tā kā GRIFS AG apsardzes darbinieku darbs ir tik cieši saistīts ar cilvēkiem, viņiem, sākot darbu, jāiziet komplekss apmācību kurss, kurā paralēli dažādām praktiskām iemaņām tiek apgūti arī saskarsmes pamati, konfliktu risināšanas māka, rīcība ārkārtas situācijās un citas nepieciešamās zināšanas. Apmācībām GRIFS AG tiek piešķirta ļoti būtiska loma, tāpēc prasmes un iemaņas regulāri jāpapildina arī pieredzējušiem darbiniekiem un objektu vadītājiem.

GRIFS AG darbības pamatprincips ir godīgums pret klientu. Līdz ar to GRIFS AG izvērtē un rekomendē labākos drošības risinājumus, kas ir izdevīgi klientam un arī nodrošina maksimālu drošību objektā. GRIFS AG uzdevums ir izsvērt apsardzes efektivitāti ar tai patērētajiem līdzekļiem un iespēju robežās taupīt klienta naudu.

GRIFS AG apsardzes darbiniekiem objektos nereti tiek uzticēta ne tikai to apsardze, bet arī iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas kontrole un citas funkcijas. Lielveikalu apsardzes darbinieki uzsver, ka viņu darbā katra diena atšķiras no iepriekšējās. GRIFS AG augsti vērtē savus darbiniekus un adekvāti atalgo viņus par profesionāli veiktiem darba pienākumiem. Iespējams, tieši tāpēc pie GRIFS AG durvīm ir pietiekami daudz strādāt gribētāju, no kā ieguvējs ir klients, jo GRIFS AG izvēlas labākos un prasmīgākos, savā darbā ieinteresētākos un uz attīstību orientētus apsardzes darbiniekus.

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.