Uzņēmumiem

Iztrūkumu novēršana

Saskaņā ar statistiku lielāko daļu iztrūkumu veikalos rada darbinieki, nevis veikalu apmeklētāji. GRIFS AG gadu gaitā gūtā pieredze lielu tirdzniecības centru apsardzē ļāvusi konstatēt, kuri ir vājie ķēdes posmi jeb kur var rasties iztrūkumi, kā arī katram no tiem izstrādāt efektīvu mehānismu, lai to novērstu. Latvijā nav otras apsardzes kompānijas ar tik lielu pieredzi un plašu risinājumu loku iztrūkumu samazināšanai vai pat pilnīgai likvidēšanai.Ir vairāki posmi, kuros visbiežāk novērota iztrūkumu rašanās, un GRIFS AG spējis rast kontroles iespējas visiem no tiem:

  • preču pieņemšana;
  • preču izkraušana un pārvietošana uz tirdzniecības zāli vai noliktavu;
  • veikala apmeklētāju zādzības;
  • kases darbinieka ļaunprātība vai neuzmanība;
  • citu veikala darbinieku zādzības.

GRIFS AG Mobilās kontroles grupa sastāv no speciāli apmācītiem darbiniekiem, kuri ierodas objektā iepriekš nezināmā laikā un sāk pārbaudes – pārbauda pieņemtās un parakstītās pavadzīmes, analizē videoierakstus, novērojot, vai kāda prece nav saplēsta tās pārvietošanas laikā. Ja klients vēlas, Mobilās kontroles grupas darbinieki privātā apģērbā ierodas veikalā un veic aģenta funkcijas, novērojot aizdomīgus apmeklētājus, kā arī veikala darbiniekus. Lai kontrolētu kasieru darbu, viņi tiek regulāri pārbaudīti, veicot kontroles pirkumus un videoierakstu analīzi, bet pie veikala izejas pēc darba laika beigām dažkārt tiek pārbaudīti arī tirdzniecības zāles un noliktavas darbinieki, lūdzot uzrādīt savas somas saturu.

Pieredze liecina, ka uzņēmuma darbībā neiesaistītu jeb neitrālu cilvēku kontrole nes daudz labākus augļus nekā veikala vadības vai darbinieku veiktās pārbaudes. Turklāt, piesaistot cilvēkus no malas, vadītājs nezaudē pozitīvu novērtējumu savu darbinieku acīs, bet saglabā kontroli pār uzņēmumā notiekošo.
Nereti darbiniekiem pietiek ar pāris kontroles reizēm, lai viņi strādātu daudz rūpīgāk, kas jau ir ieguvums, un arī, baidoties, ka viņus pieķers, vairs neuzdrošinātos kaut ko paņemt bez samaksāšanas.

Ar Mobilās kontroles grupas pārbaudēm, kuras GRIFS AG speciālisti pielāgo katra klienta specifiskajai situācijai, bieži vien tiek atrisinātas arī pavisam specifiskas problēmas, kuras nepiefiksē videokameras vai citi apsardzes veidi.

pie_chart.png


Statistika liecina, ka veikalos 70% iztrūkuma ir darbinieku nolaidības, paviršības, nemākulības vai negodīguma dēļ un tikai mazāk nekā pusi jeb 30% veido ārējās zādzības.

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.