Par GRIFS AG

Kvalitātes politika

Mūsu uzņēmuma īstenotās kvalitātes politikas pamatā ir klientu vēlmju nepārtraukta īstenošana, piedāvājot augsta līmeņa drošības pakalpojumus.

Katram klientam mēs nodrošinām individuālu un viņa vēlmēm atbilstošu pakalpojumu izpildi. Kvalitatīvi pakalpojumi un mūsu darbinieku kvalifikācija un kompetence ir tās vērtības, kas mūs atšķir no citiem Latvijas un Baltijas apsardzes uzņēmumiem.

Viens no GRIFS AG kvalitatīvas klientu apkalpošanas balstiem ir augsta sniegtā drošības pakalpojuma kvalitāte. Sniedzot drošības pakalpojumus mēs izmantojam jaunākos tehnoloģiju risinājumus. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus un drošus pakalpojumus, drošības risinājumi tiek nemitīgi pilnveidoti un uzlaboti.

Mūsu darbinieki ir kvalificēti un pieredzējuši speciālisti, kuri nodrošina profesionālu klientu apkalpošanu un garantē klientu īpašuma drošību, tādā veidā radot un nostiprinot veiksmīgus priekšnosacījumus uzņēmuma tālākai ekonomiskai attīstībai.

SIA GRIFS AG apņemas nepārtraukti pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabot savu sniegumu drošības, darba drošības, arodveselības un apkārtējās vides aizsardzības jomā.

Uzņēmuma vadība apņemas ievērot un izpildīt visas LR likumdošanas prasības.

Gan savā uzņēmumā, gan klientiem sniegtajos pakalpojumos SIA GRIFS AG tiecas pielietot videi un cilvēkiem draudzīgas tehnoloģijas, taupīt dabas resursus un novērst vides piesārņojumu.


Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.