Par GRIFS AG

Jaunumi

GRIFS AG apliecina atbalstu memoranda „Godīgs eiro ieviesējs” principiem

2013-10-18 17:20
„Godīgs eiro ieviesējs” ir uzņēmēju iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt godprātīgu un caurskatāmu eiro ieviešanu Latvijā. Uzņēmējiem un valstij iesaistoties šī mērķa iedzīvināšanā Latvijas uzņēmējdarbības vidē, Latvijas iedzīvotāji tiks aizsargāti pret nepamatotu cenu celšanos eiro ieviešanas procesā. Tāpēc, lai nodrošinātu cenu stabilitāti precēm un pakalpojumiem pārejas procesā uz eiro, iniciatīvai ir aicināts pievienoties ikviens Latvijā strādājošs uzņēmējs.

Pievienošanās memorandam ir brīvprātīga un ar pievienošanās brīdi uzņēmējs saviem klientiem un sadarbības partneriem apliecina godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi un šī memoranda pamatprincipu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbā.

Informācija par visiem uzņēmējiem un tirdzniecības vietām, kuri apliecinājuši atbalstu memoranda principiem savā uzņēmumā, ir publiski pieejama mājas lapā www.godigseiroieviesejs.lv.
Atpakaļ

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.