Par GRIFS AG

Misija, vīzija un vērtības

GRIFS AG misija, vīzija un vērtības nav tikai sausi formulējumi, kas radušies un dzīvo uzņēmuma vadītāju galvās. Tie izskanējuši GRIFS AG apsargāto objektu ģērbtuvēs, darbinieku apmācību kafijas pauzēs un pa ceļam uz objektu, no kura pienācis trauksmes signāls. GODĪGUMS, VIENOTĪBA un ATBILDĪBA ir tās vērtības, ko GRIFS AG darbinieki 2008.gada darba grupā noteica: „Tie esam mēs un mūsu kopīgais ceļš uz tādu GRIFS AG, ar kuru var lepoties vēl vairāk!”GRIFS AG misija

Izvērst darbību visā Baltijas reģionā un noteikt tirgū pakalpojumu kvalitātes un biznesa prakses standartus, kā arī rūpēties par darbinieku un klientu apmierinātību.

GRIFS AG vīzija

Noteikt tirgus tendences un apvienot tirgu, diktēt pakalpojumu kvalitātes un biznesa prakses standartus, augt visās biznesa jomās, nepārtraukti attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, kā arī rūpēties, lai darbinieki būtu laimīgi, klienti apmierināti un procesi visos sektoros visā organizācijā būtu kvalitatīvi.


GRIFS AG vērtības

  • Mūsu vērtība ir godīgums – tas nozīmē, ka mēs izdarām to, ko apsolām, un sagaidām to arī no citiem.

  • Mūsu vērtība ir arī atbildība par sava uzņēmuma tēlu, darba vidi un cilvēkiem, ar kuriem strādājam. Klienta drošība mums ir pirmajā vietā, jo mums tā ir uzticēta. Cilvēki mums uzticas, jo mēs savu darbu veicam pārliecinoši un ar smaidu.

  • Mēs katrs esam spēcīgs, bet vienoti esam vēl stiprāki, tāpēc GRIFS AG vērtība ir arī vienotība. Tā izpaužas palīdzībā kolēģim, pretimnākšanā un atbalsta sniegšanā. Mūs vieno arī veselīgā konkurence, jo līdz ar to mēs augam – katrs par sevi un visi kopā.

    Copy_of_GRIFS_AG_vertibas.jpg

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.