Par GRIFS AG

Licences un sertifikāti

  • Inspekcijas atzinums
  • Apsardzes darbības licence
  • Industriālās drošības sertifikāts
  • Reģistrācijas apliecība
  • ISO 9001:2015 sertifikāts
licence_2016.jpgInspekcijas_atzinums_BUREAU_VERITAS.jpg

Industri__l__s_Dro____bas_sertifik__ts.JPGCopy_of_registracijas_aplieciba_DNKA_biedriba.jpg

ISO_latvie__u_val..jpg

Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.