Par GRIFS AG

Licences un sertifikāti

  • Apsardzes darbības licence
  • Industriālās drošības sertifikāts
  • Reģistrācijas apliecība
  • ISO 9001:2009 sertifikāts
  • Apsardzes darbības licence
licence_2016.jpg

Industri__l__s_Dro____bas_sertifik__ts.JPGCopy_of_registracijas_aplieciba_DNKA_biedriba.jpg

Sertifik__ts_ISO.JPGApsardzes_darbibas_licence.JPG

Pieteikties pakalpojumam
Draugiem.lv Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.