Par GRIFS AG

Apbalvojumi un atzinības

 • Ģimenei draudzīgs komersants 2018
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • DIVE Latvija
 • Ilgtspējas indekss 2017
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2017
 • Mājokļa Drošības Mēnesis 2017
 • Ilgtspējas indekss 2016
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2016
 • Igo Japiņa sporta aģentūra
 • Latvijas Futbola Federācija
 • Zelta ķivere 2015
 • Ilgtspējas indekss 2015
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2015
 • Igo Japiņa sporta aģentūra
 • Ilgtspējas indekss 2014
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2014
 • Zelta ķivere 2014
 • Senioram draudzīgs uzņēmums
 • Drošākais uzņēmuma autoparks 2013
 • Augstākie apkalpošanas standarti
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra
 • Ilgtspējas indekss 2013
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2013
 • Nodarbinātības valsts aģentūra
 • Uzslavē labu servisu 2013
 • Drošs uzņēmums 2012
 • Latvijas Drošības biznesa asociācija goda raksts 2012
 • Ilgtspējas indekss 2012
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2012
 • Junior Achievement-Young Enterpries Latvija
 • Ilgtspējas indekss 2011
 • Ģimenei draudzīgs komersants 2011
 • Ilgtspējas indekss 2010
 • Sociāli atbildīgs uzņēmums 2009
 • Zelta ķivere 2010
 • Veselīgākā darba vieta 2010
 • Efektīvas pārvaldības Gada balva 2008
 • Latvijas Darba devēju konfederācija Atzinības raksts
gimen.draudz.kom_2018.jpg

DIMPLOMS_page_001.jpg VID_Pateic__ba_2018.jpg

Pateic__bas_raksts.jpg __imenei_draudz__gs_komersants.jpgGRIFS_AG_plaksnite_2016.jpg

Copy_of_Atzin__bas_raksts.JPG Copy_of_PATEIC__BA.JPG

__imenei_draudz__gs_komersants.JPG Copy_of_GRIFS_AG_Makets.jpg

Apliec__ba___imenei_draudz__ga_komersanta_statuss.JPG 2014_zelts.JPG

Autoparks.JPGATZIN__BA.JPG

Pateic__ba_Karjeras_ned____a.JPGINFO_centrs_.JPG

2013_Zelts.JPG 2013___imenei_draudz__gs_komersants.JPG

atziniba_web.JPG

Pateic__ba.jpgGoda_Raksts___Copy.jpg

Ilgtsp__jas_indekss_2012.JPG

APLIEC__BA.JPGpateiciba_Ainaram.jpg
Labklajibas_min..JPG Ilgtspējas indekss_2.JPG
ilgtspejas_indekss.jpg
sociali_atbildigs_uznemums.jpg

zelta_kivere.jpgEfekt__vas_p__rvad__bas.JPG

veseligaka_darba_vieta.jpg

LDDK.JPG


Pieteikties pakalpojumam
Facebook Twitter

Auto asociācija ir noslēgusi 13.12.2010.g. līgumu Nr. L-APA-10-0023 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas biedru darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA „GRIFS AG” šī projekta ietvaros veiks savu darbinieku apmācību.